Μεταφραστικό Γραφείο

Λεξιθηρία Μεταφραστικό Γραφείο

Μεταφράζουμε τις ανάγκες σας σωστά!

Η ευσυνειδησία, η υπευθυνότητα, η εμπειρία, η αυτονομία και η ποιότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνοδεύουν κάθε δουλειά που περήφανα ολοκληρώνει το μεταφραστικό γραφείο Λεξιθηρία.


Η Λεξιθηρία αναλαμβάνει έργα μικρότερης ή μεγαλύτερης δυσκολίας σε ανταγωνιστικές τιμές & με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας.


Aκριβώς επειδή είμαστε σε θέση να διεκπεραιώνουμε ό,τι αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα, ποιοτικά και αυτοδύναμα, τόσο το αποτέλεσμα όσο και το ελεγχόμενο κόστος ικανοποιούν και συνεπώς δημιουργούν μακρόχρονες συνεργασίες.


Το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται υπό την προσωπική εποπτεία, φροντίδα & επιμέλεια του βασικού συντελεστή της Λεξιθηρίας, της κας Μαργαρίτας Ιωαννίδου, που επί σειρά ετών διαγράφει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως διαπιστευμένη, επίσημη μεταφράστρια και διερμηνέας πολλών προξενείων, φορέων & επιχειρήσεων, εντός κι εκτός Βαλκανίων.


Ο συνεργάτης σας στην επικοινωνία...

Ευρωπαϊκές & Σκανδιναβικές
Ασιατικές & ...
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Delicious
credits