Μεταφραστικό Γραφείο

“Με την τεχνολογία φτάνεις παντού. Με την εμπειρία, ακόμη παραπέρα. Νιώθουμε καλά όταν δουλεύουμε με τις γλώσσες κι είμαστε πραγματικά περήφανοι για τις συνεργασίες μας, οι περισσότερες εκ των οποίων διαρκούν χρόνια και χρόνια… Μας προτιμούν γιατί είμαστε δοκιμασμένοι και καλοί στο αντικείμενό μας”.


Η Μαργαρίτα Ιωαννίδου (μεταφράστρια και διερμηνέας), ιδιοκτήτρια του μεταφραστικού γραφείου Λεξιθηρία από το 1999, προσφέρει άρτιες και ποιοτικές υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας, voice over (αφήγηση/εκφώνηση) & απομαγνητοφώνησης.


Έχοντας συνεργάτες σε διάφορες χώρες, με διαπιστεύσεις και προτιμήσεις από προξενεία, πρεσβείες, οργανισμούς, φορείς κι επιχειρήσεις για πάνω από 20 έτη, η Λεξιθηρία μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ευστοχία, την ποιότητα, την ισορροπία, την εχεμύθεια και την ταχύτητα σε κάθε project που αναλαμβάνει ακόμη και υπό πίεση. Άλλωστε είναι το αντικείμενό μας.


Το μεταφραστικό γραφείο είναι σε θέση να αναλάβει δύσκολα, σύνθετα έργα, τα οποία απαιτούν χρόνο και προσήλωση. Τα έργα δεν «ταξιδεύουν» σε μεσάζοντες και «τρίτους», παρά διεκπεραιώνονται άμεσα κι αυτοδύναμα από τη Λεξιθηρία. Οι εξ αποστάσεως συνεργασίες δεν αποτελούν ουδέποτε εμπόδιο. Η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας και η εξοικείωση με λύσεις που αφορούν την παραλαβή και παράδοση του υλικού, μας βοηθούν να είμαστε ευέλικτοι απέναντί σας.


Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το μεταφραστικό γραφείο Λεξιθηρία, είναι σε θέση να παραμένει πάντοτε ανταγωνιστικό στις τιμές του, με πακέτα και προσφορές σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Και πάντοτε στόχος του είναι οι μακρόχρονες, καλές συνεργασίες.


Εδώ, οι ανάγκες των πελατών μας μεταφράζονται σωστά!