Μεταφραστικό Γραφείο

Το μεταφραστικό γραφείο Λεξιθηρία προσφέρει μια σειρά από γλωσσικές υπηρεσίες που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των αναγκών μιας σύγχρονης και επιτυχημένης επιχείρησης που δεν θέλει να … χαθεί στη μετάφραση.


Μετάφραση εγγράφων & επικυρώσεις

Το γραφείο προσφέρει υπηρεσίες εξειδικευμένης μετάφρασης σε μια σειρά από πεδία όπως το νομικό (συμβάσεις, συμβόλαια, καταστατικά κλπ), ιατρικό (γνωματεύσεις, εξετάσεις, συνταγές κλπ) το τεχνικό (οδηγίες λειτουργίας, εγχειρίδια κλπ), το εμπορικό (καταλόγους προϊόντων, εμπορική αλληλογραφία κλπ) καθώς και σε μια σειρά από έγγραφα κοινής χρήσης όπως τα πτυχία, οι αναλυτικές βαθμολογίες κλπ.     


Μετάφραση ιστοσελίδων

Στην εποχή μας, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, μια εταιρεία οφείλει να είναι εξωστρεφής και αυτό σημαίνει να προσφέρει «προς τα έξω» μια σωστή εικόνα η οποία δεν είναι άλλη από την ιστοσελίδα της. Εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η εικόνα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην επικοινωνία της.      

Μετάφραση Εμπορικής Αλληλογραφίας

Η σωστή επικοινωνία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν την επιτυχία μίας επιχείρησης. Αναθέτοντας τη μετάφραση της εμπορικής σας αλληλογραφίας σε εμάς εξασφαλίζετε την άριστη επικοινωνία με τους πελάτες σας, με άμεση ανταπόκριση, με ευελιξία και ποιότητα.  

Διερμηνεία

Το γραφείο μας συνεργάζεται με φορείς, υπηρεσίες και επιχειρήσεις και τους προσφέρει ειδικευμένες υπηρεσίες διερμηνείας εντός Ελλάδας αλλά και εκτός συνόρων. Η ευελιξία που προσφέρουμε, σάς δίνει τη δυνατότητα να έχετε έναν επαγγελματία διερμηνέα, εκπαιδευμένο και άρτια καταρτισμένο που θα σας λύσει κάθε θέμα επικοινωνίας σε συνέδρια, εκθέσεις και συναλλαγές.

Απομαγνητοφώνηση

Με αυτή την υπηρεσία μας σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να έχετε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία καταγραφής σε γραπτό λόγο οτιδήποτε έχετε “on tape”, memo, πρακτικά συνεδριάσεων, διαλέξεων, ακόμη και σεμιναρίων που έχετε καταγράψει και επιθυμείτε να τα έχετε σε ολοκληρωμένη γραπτή μορφή, χωρίς την παραμικρή απώλεια στοιχεία σε άριστη ποιότητα και σε μια πλήρη γκάμα γλωσσών.

Επιμέλεια

Στο γραφείο μας μπορείτε να αναθέσετε την επιμέλεια οποιουδήποτε κειμένου σε γραπτή μορφή, είτε πρόκειται για κάποιο έγγραφο, είτε για ήδη μεταφρασμένο κείμενο είτε ακόμη και για κείμενα που έχουν μεταφραστεί με κάποιο πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης.